Index 
Proces-verbal
PDF 297kWORD 80k
Miercuri, 12 septembrie 2018 - Strasbourg
1.Deschiderea ședinței
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)
 3.Starea Uniunii (dezbatere)
 4.Reluarea ședinței
 5.Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)
 6.Votare
  
6.1.Cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Modificarea Memorandumului de cooperare SUA-UE (implementarea sistemelor de management al traficului aerian ) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Acordul privind transportul aerian dintre Canada și UE (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I (vot)
  
6.5.Controlul numerarului care intră sau iese din Uniune ***I (vot)
  
6.6.Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor ***I (vot)
  
6.7.Situația din Ungaria (vot)
  
6.8.Sistemele de arme autonome (vot)
  
6.9.Stadiul actual al relațiilor UE-SUA (vot)
  
6.10.Stadiul actual al relațiilor UE-China (vot)
 7.Explicații privind votul
 8.Corectarea voturilor și intențiile de vot
 9.Reluarea ședinței
 10.Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente
 11.Viitorul pensiilor: combaterea privatizării și consolidarea sistemelor publice și universale de securitate socială (dezbatere pe o temă de actualitate)
 12.Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2019 (dezbatere)
 13.Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date ***I (dezbatere)
 14.O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (dezbatere)
 15.Componența grupurilor politice
 16.Un plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (dezbatere)
 17.Portalul digital unic ***I (dezbatere)
 18.Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE (dezbatere)
 19.Depunere de documente
 20.Transferuri de credite și decizii bugetare
 21.Ordinea de zi a următoarei ședințe
 22.Ridicarea ședinței
 LISTĂ DE PREZENȚĂ


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

1. Deschiderea ședinței

Ședința a fost deschisă la ora 9.00.


2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democrației și a statului de drept (anunțul propunerilor de rezoluție depuse)

Următorii deputați sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 135 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluție:

I.   Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție (2018/2840(RSP))

—   Charles Tannock, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Valdemar Tomaševski, Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Ruža Tomašić și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție, (B8-0364/2018);

—   Maria Heubuch, Judith Sargentini, Michèle Rivasi, Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun, Bodil Valero și Florent Marcellesi, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Piernicola Pedicini referitoare la Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție, (B8-0365/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Norbert Neuser, în numele Grupului S&D, referitoare la Uganda, în special arestarea parlamentarilor din opoziție, (B8-0367/2018);

—   Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție, (B8-0368/2018);

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție, (B8-0372/2018);

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, referitoare la Uganda, arestarea parlamentarilor din opoziție, (B8-0378/2018).

II.   Myanmar, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo (2018/2841(RSP))

—   Barbara Lochbihler, Judith Sargentini, Bodil Valero și Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, privind Myanmar/Birmania, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo, (B8-0371/2018);

—   Charles Tannock, Amjad Bashir, Ruža Tomašić, Karol Karski, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská, Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, Nosheena Mobarik și Branislav Škripek, în numele Grupului ECR, referitoare la Myanmar/Birmania, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo, (B8-0374/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post și Neena Gill, în numele Grupului S&D, referitoare la Myanmar/Birmania, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo, (B8-0376/2018);

—   Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao și Isabella Adinolfi, în numele Grupului EFDD, referitoare la Myanmar/Birmania, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo, (B8-0379/2018);

—   Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Patrick Le Hyaric, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Helmut Scholz, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Ángela Vallina și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Myanmar/Birmania, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo, (B8-0380/2018);

—   Cristian Dan Preda, Ramona Nicole Mănescu, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Tokia Saïfi, Milan Zver, Ivo Belet, Andrey Kovatchev, Francisco José Millán Mon, Inese Vaidere și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la Myanmar/Birmania, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo, (B8-0381/2018);

—   Urmas Paet, Izaskun Bilbao Barandica, Ilhan Kyuchyuk, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Javier Nart, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, referitoare la Myanmar/Birmania, în special cazul jurnaliștilor Wa Lone și Kyaw Soe Oo, (B8-0382/2018).

III.   Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha (2018/2842(RSP))

—   Charles Tannock, Ruža Tomašić, Karol Karski, Hans-Olaf Henkel, Urszula Krupa, Pirkko Ruohonen-Lerner, Jadwiga Wiśniewska, Valdemar Tomaševski, Jana Žitňanská și Ryszard Czarnecki, Monica Macovei, în numele Grupului ECR, referitoare la Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha, (B8-0366/2018);

—   Barbara Lochbihler, Bodil Valero, Ernest Urtasun și Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo și Ignazio Corrao, referitoare la Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha, (B8-0369/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, David Martin, în numele Grupului S&D, referitoare la Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha, (B8-0370/2018);

—   Marie-Christine Vergiat, Miguel Urbán Crespo, Malin Björk, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez și Merja Kyllönen, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha, (B8-0373/2018);

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Milan Zver, Francisco José Millán Mon, Andrey Kovatchev, Inese Vaidere și Ramón Luis Valcárcel Siso, în numele Grupului PPE, referitoare la Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha, (B8-0375/2018);

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström și Filiz Hyusmenova, în numele Grupului ALDE, referitoare la Cambodgia, în special cazul lui Kem Sokha, (B8-0377/2018).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 162 din Regulamentul de procedură.


3. Starea Uniunii (dezbatere)

Declarația Președintelui Comisiei: Starea Uniunii (2018/2736(RSP))

Jean-Claude Juncker (Președintele Comisiei) a făcut declarația.

Președintele a făcut o scurtă declarație după discursul lui Jean-Claude Juncker.

Au intervenit: Manfred Weber, în numele Grupului PPE, Udo Bullmann, în numele Grupului S&D, Ryszard Antoni Legutko, în numele Grupului ECR, Guy Verhofstadt, în numele Grupului ALDE, Ska Keller, în numele Grupului Verts/ALE, Gabriele Zimmer, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului EFDD, Nicolas Bay, în numele Grupului ENF, și Kazimierz Michał Ujazdowski, neafiliat.

Au intervenit: Jean-Claude Juncker și Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului).

A PREZIDAT: Mairead McGUINNESS
Vicepreședintă

Au intervenit: Daniel Caspary, Maria João Rodrigues, Jordi Solé, Younous Omarjee, Jörg Meuthen, Georg Mayer, Diane Dodds, Janusz Lewandowski, Kathleen Van Brempt, Yannick Jadot, Nikolaos Chountis, Angelo Ciocca, Franck Proust, Eric Andrieu, Esteban González Pons, Tanja Fajon, Paulo Rangel, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria João Rodrigues, Jeppe Kofod, Luděk Niedermayer, Mercedes Bresso, Othmar Karas, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Esther de Lange, Iratxe García Pérez și Seán Kelly.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lefteris Christoforou, José Blanco López, Notis Marias, Hilde Vautmans, Ana Miranda, Dimitrios Papadimoulis, Fabio Massimo Castaldo, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Juan Fernando López Aguilar, Neoklis Sylikiotis, Andor Deli, Maria Gabriela Zoană, Henna Virkkunen, Răzvan Popa, Maria Spyraki, Maria Grapini, João Ferreira și Konstantinos Papadakis.

Au intervenit: Steven Woolfe, Gerolf Annemans, Bernard Monot, Gabriele Zimmer, Nils Torvalds, Syed Kamall, Udo Bullmann și Manfred Weber.

Dezbaterea s-a încheiat.

(Ședința a fost suspendată la 12.20 în așteptarea votării.)


A PREZIDAT: Antonio TAJANI
Președinte

4. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 12.31.


5. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)

Președintele a anunțat că a primit o solicitare de vot din partea grupurilor EFDD și ENF cu privire la decizia Comisiei LIBE de a iniția negocieri interinstituționale pe baza Raportului referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație (Kosovo) (COM(2016)0277 – C8-0177/2016 – 2016/0139(COD)) Raportoare: Tanja Fajon (A8-0261/2016), anunțat în procesul verbal de luni, 10 septembrie 2018 (punctul 8 al PV din 10.9.2018).
Votarea va avea loc mâine, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Președintele a anunțat că nu a primit nicio cerere din partea unui număr de deputați sau din partea unuia sau a mai multor grupuri politice care să atingă cel puțin pragul mediu cu privire la celelalte decizii de inițiere a unor negocieri interinstituționale anunțate în procesul verbal de luni, 10 septembrie 2018 (punctul 8 al PV din 10.9.2018).

Comisiile JURI, ITRE, TRAN, EMPL, LIBE, ECON și IMCO au putut, astfel, să inițieze negocierile după expirarea termenului prevăzut la articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

°
° ° °

Au intervenit: Edouard Martin, cu privire la sancțiunile anunțate ieri (punctul 17 al PV din 11.9.2018) (Președintele a făcut câteva precizări), și Dobromir Sośnierz și Karol Karski cu privire la declarațiile făcute de unii deputați în cursul dezbaterii privind Situația din Ungaria (punctul 11 al PV din 11.9.2018).


6. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe site-ul internet al Parlamentului.


6.1. Cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată ***I (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 110/2008 în ceea ce privește cantitățile nominale pentru introducerea pe piața Uniunii a shochu distilat o singură dată, produs în alambic și îmbuteliat în Japonia [COM(2018)0199 - C8-0156/2018 - 2018/0097(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Adina-Ioana Vălean (A8-0255/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNEREA COMISIEI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0334)


6.2. Modificarea Memorandumului de cooperare SUA-UE (implementarea sistemelor de management al traficului aerian ) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea în numele Uniunii Europene, a Modificării 1 la Memorandumul de cooperare NAT-I-9406 dintre Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană [05800/2018 - C8-0122/2018 - 2018/0009(NLE)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Rolandas Paksas (A8-0214/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0335)

Parlamentul a aprobat modificarea protocolului.


6.3. Acordul privind transportul aerian dintre Canada și UE (aderarea Croației) *** (articolul 150 din Regulamentul de procedură) (vot)

Recomandare referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind semnarea, în numele Uniunii Europene și al statelor sale membre, a unui Protocol de modificare a Acordului privind transportul aerian dintre Canada și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pentru a se ține cont de aderarea Republicii Croația la Uniunea Europeană [12256/2014 - C8-0080/2017 - 2014/0023(NLE)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: Francisco Assis (A8-0256/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROIECT DE DECIZIE A CONSILIULUI

Adoptat prin vot unic (P8_TA(2018)0336)

Parlamentul a aprobat modificarea acordului.


6.4. Dreptul de autor pe piața unică digitală ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind drepturile de autor în piața unică digitală [COM(2016)0593 - C8-0383/2016- 2016/0280(COD)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportor: Axel Voss (A8-0245/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

Aprobat (P8_TA(2018)0337)

Intervenții

Înaintea votării: Axel Voss (raportor)

După votare: Axel Voss pentru a solicita retrimiterea chestiunii către comisia competentă în vederea unor negocieri interinstituționale, în conformitate cu articolul 59 alineatul (4) din Regulamentul de procedură (Parlamentul a aprobat cererea), și David Coburn.


6.5. Controlul numerarului care intră sau iese din Uniune ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind controlul numerarului care intră sau iese din Uniune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 [COM(2016)0825 - C8-0001/2017- 2016/0413(COD)] - Comisia pentru afaceri economice și monetare - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportori: Mady Delvaux și Juan Fernando López Aguilar (A8-0394/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE RESPINGERE A PROPUNERII COMISIEI

Respins

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0338)


6.6. Combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind combaterea prin măsuri de drept penal a spălării banilor [COM(2016)0826 - C8-0534/2016 - 2016/0414(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportor: Ignazio Corrao (A8-0405/2017)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNEREA COMISIEI și AMENDAMENTE

ACORD PROVIZORIU

Aprobat (P8_TA(2018)0339)


6.7. Situația din Ungaria (vot)

Raport privind o propunere prin care invită Consiliul să stabilească, în temeiul articolului 7 alineatul (1) din Tratatul privind Uniunea Europeană, existența unui risc clar de încălcare gravă de către Ungaria a valorilor pe care se întemeiază Uniunea [2017/2131(INL)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Judith Sargentini (A8-0250/2018)

(Majoritatea membrilor care compun Parlamentul și două treimi din voturile exprimate pentru votul final)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0340)


6.8. Sistemele de arme autonome (vot)

Propuneri de rezoluții B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0359/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 și B8-0362/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 8)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0308/2018

(care înlocuiește B8-0308/2018, B8-0309/2018, B8-0355/2018, B8-0360/2018, B8-0361/2018 și B8-0362/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Michael Gahler, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Cristian Dan Preda, José Ignacio Salafranca Sánchez Neyra, David McAllister, Sandra Kalniete, Laima Liucija Andrikienė, Elmar Brok, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Julia Pitera, Fernando Ruas, în numele Grupului PPE;

—   Ana Gomes, Victor Boştinaru, Knut Fleckenstein, Arne Lietz, Clare Moody, în numele Grupului S&D;

—   Norica Nicolai, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Gérard Deprez, Ivan Jakovčić, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans, Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

—   Sabine Lösing, Javier Couso Permuy, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Philippe Lamberts, Ernest Urtasun, Bodil Valero, Max Andersson, Klaus Buchner, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Fabio Massimo Castaldo, Dario Tamburrano, în numele Grupului EFDD.

Adoptat (P8_TA(2018)0341)

(Propunerea de rezoluție B8-0359/2018 a devenit caducă.)


6.9. Stadiul actual al relațiilor UE-SUA (vot)

Raport referitor la stadiul actual al relațiilor UE-SUA [2017/2271(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Elmar Brok (A8-0251/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul ENF)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE ALTERNATIVĂ (depusă de Grupul GUE/NGL)

Respins

PROPUNERE DE REZOLUȚIE (depusă de Comisia AFET)

Adoptat (P8_TA(2018)0342)

Intervenții

Knut Fleckenstein a prezentat un amendament oral la amendamentul 3, care a fost reținut.


6.10. Stadiul actual al relațiilor UE-China (vot)

Raport referitor la stadiul actual al relațiilor UE-China [2017/2274(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Bas Belder (A8-0252/2018)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 10)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2018)0343)

A PREZIDAT: David-Maria SASSOLI
Vicepreședinte


7. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Axel Voss - A8-0245/2018
Marisa Matias, Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Daniel Hannan, Diane James, Morten Messerschmidt, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, José Inácio Faria, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Igor Šoltes, Momchil Nekov, Stanislav Polčák, Francis Zammit Dimech, Jonathan Arnott, Eleonora Forenza, Stanisław Żółtek, Marian Harkin și Dobromir Sośnierz

Raport Mady Delvaux și Juan Fernando López Aguilar - A8-0394/2017
Morten Messerschmidt și Monica Macovei

Raport Ignazio Corrao - A8-0405/2017
Morten Messerschmidt și Monica Macovei

Raport Judith Sargentini - A8-0250/2018
Miguel Urbán Crespo, Mirosław Piotrowski, Krisztina Morvai, Christelle Lechevalier, Tibor Szanyi, Bruno Gollnisch, Marek Jurek, Anna Maria Corazza Bildt, Angel Dzhambazki, Nicola Caputo, Rupert Matthews, Csaba Sógor, Jonathan Arnott, Dobromir Sośnierz, Eleonora Forenza și Miapetra Kumpula-Natri

Propunere comună de rezoluție: Sistemele de arme autonome (RC-B8-0308/2018)
Christelle Lechevalier și Jonathan Arnott

Raport Elmar Brok - A8-0251/2018
Alex Mayer, Rory Palmer, Mirosław Piotrowski, Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Bruno Gollnisch, Jude Kirton-Darling, Rupert Matthews și Adam Szejnfeld

Raport Bas Belder - A8-0252/2018
Tibor Szanyi, Petras Auštrevičius, Andrejs Mamikins, Monica Macovei, Jude Kirton-Darling, Csaba Sógor și Thomas Mann.


8. Corectarea voturilor și intențiile de vot

Corectările voturilor și intențiile de vot figurează pe site-ul Europarl, secțiunea „Ședința plenară”, „Voturi”, „Rezultatele voturilor” (Rezultatele voturilor prin apel nominal).

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maximum două săptămâni de la data votării.

După acest termen, lista corectărilor voturilor și a intențiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă și publicată în Jurnalul Oficial.

(Ședința a fost suspendată la 14.36.)


A PREZIDAT: Evelyne GEBHARDT
Vicepreședintă

9. Reluarea ședinței

Ședința a fost reluată la 15.00.


10. Aprobarea procesului-verbal al ședinței precedente

Procesul-verbal al ședinței precedente a fost aprobat.


11. Viitorul pensiilor: combaterea privatizării și consolidarea sistemelor publice și universale de securitate socială (dezbatere pe o temă de actualitate)

Viitorul pensiilor: combaterea privatizării și consolidarea sistemelor publice și universale de securitate socială (2018/2843(RSP))

A intervenit João Pimenta Lopes pentru a lansa dezbaterea propusă de Grupul GUE/NGL.

Au intervenit: Günther Oettinger (membru al Comisiei) și Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului).

Au intervenit: Heinz K. Becker, în numele Grupului PPE, Maria João Rodrigues, în numele Grupului S&D, Ulrike Trebesius, în numele Grupului ECR, Sophia in 't Veld, în numele Grupului ALDE, Ernest Urtasun, în numele Grupului Verts/ALE, Martin Schirdewan, în numele Grupului GUE/NGL, Tim Aker, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Konstantinos Papadakis, neafiliat, Brian Hayes, Pervenche Berès, Zbigniew Kuźmiuk, Ivo Vajgl, Ana Miranda, Kostadinka Kuneva, Steeve Briois, Eleftherios Synadinos, Jeroen Lenaers, Maria Arena, Bernd Lucke, António Marinho e Pinto, Klaus Buchner, Paloma López Bermejo, Steven Woolfe, Tom Vandenkendelaere, Paul Tang, Notis Marias, Izaskun Bilbao Barandica, Neoklis Sylikiotis, Dobromir Sośnierz, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Tania González Peñas, Danuta Jazłowiecka, Jeppe Kofod, Younous Omarjee, Romana Tomc, Evelyn Regner, Maria Lidia Senra Rodríguez, Geoffroy Didier, Costas Mavrides, Michaela Šojdrová și Michael Detjen.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Bogusław Liberadzki, Alfred Sant, Vilija Blinkevičiūtė, Josef Weidenholzer și Péter Niedermüller.

Au intervenit: Günther Oettinger și Karoline Edtstadler.

Dezbaterea s-a încheiat.


12. Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2019 (dezbatere)

Declarație a Consiliului: Prezentarea de către Consiliu a poziției sale privind proiectul de buget general - exercițiul financiar 2019 (2018/2737(RSP))

Hartwig Löger (Președintele în exercițiu al Consiliului) a făcut declarația.

A intervenit Günther Oettinger (membru al Comisiei).

Au intervenit: Daniele Viotti (raportor), Paul Rübig (raportor) și Jean Arthuis (președintele Comisiei BUDG).

A intervenit Hartwig Löger.

Dezbaterea s-a încheiat.


13. Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE [COM(2017)0008 - C8-0008/2017- 2017/0002(COD)] - Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne. Raportoare: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

Cornelia Ernst și-a prezentat raportul.

A intervenit Věra Jourová (membră a Comisiei).

Au intervenit: Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, Angelika Mlinar, în numele Grupului ALDE, Romeo Franz, în numele Grupului Verts/ALE, Gilles Lebreton, în numele Grupului ENF, Georgios Epitideios, neafiliat, Tomáš Zdechovský, Josef Weidenholzer, Lampros Fountoulis și Carlos Coelho.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Juan Fernando López Aguilar, Notis Marias și Kostas Chrysogonos.

Au intervenit: Věra Jourová și Cornelia Ernst.

A PREZIDAT: Dimitrios PAPADIMOULIS
Vicepreședinte

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.5 al PV din 13.9.2018.


14. O strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară - Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (dezbatere)

Raport referitor la o strategie europeană pentru materialele plastice într-o economie circulară [2018/2035(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Mark Demesmaeker (A8-0262/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000063/2018) adresată de Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin, în numele Comisiei ENVI Consiliului: Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (B8-0036/2018)

Întrebare cu solicitare de răspuns oral (O-000064/2018) adresată de Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Lynn Boylan, Davor Škrlec, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin, în numele Comisiei ENVI Comisiei: Opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (B8-0037/2018)

Mark Demesmaeker a prezentat raportul.

Lukas Mandl a dezvoltat întrebările.

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Jyrki Katainen (vicepreședinte al Comisiei) au răspuns la întrebări.

Au intervenit: John Flack (raportorul pentru aviz al Comisiei PECH), Karl-Heinz Florenz, în numele Grupului PPE, Christel Schaldemose, în numele Grupului S&D, James Nicholson, în numele Grupului ECR, Anneli Jäätteenmäki, în numele Grupului ALDE, Marco Affronte, în numele Grupului Verts/ALE, Eleonora Forenza, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Sylvie Goddyn, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Françoise Grossetête, Miriam Dalli, Nils Torvalds, Davor Škrlec, Liadh Ní Riada, John Stuart Agnew, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Reinhard Bütikofer, Danilo Oscar Lancini, Annie Schreijer-Pierik, Eric Andrieu, Frédérique Ries, Margrete Auken, Xabier Benito Ziluaga, Mireille D'Ornano, Seán Kelly, Jo Leinen, Gesine Meissner, Reinhard Bütikofer, João Ferreira, José Inácio Faria, Jytte Guteland, Pavel Telička, Bronis Ropė, Henna Virkkunen, Monika Smolková, Elsi Katainen, Linnéa Engström și Christophe Hansen.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Massimo Paolucci, Izaskun Bilbao Barandica, Tilly Metz, Stanislav Polčák, Tiemo Wölken, Florent Marcellesi și Simona Bonafè.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Notis Marias, Ana Miranda, Younous Omarjee, Georgios Epitideios, Clara Eugenia Aguilera García, Igor Šoltes, Ricardo Serrão Santos și Soledad Cabezón Ruiz.

Au intervenit: Jyrki Katainen și Karoline Edtstadler.

Propunere de rezoluție depusă, în temeiul articolului 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Lukas Mandl, Christel Schaldemose, Mark Demesmaeker, Anneli Jäätteenmäki, Davor Škrlec, Lynn Boylan, Piernicola Pedicini și Joëlle Mélin în numele Comisiei ENVI, referitoare la punerea în aplicare a pachetului privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile (2018/2589(RSP)) (B8-0363/2018).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.10 și punctul 10.11 al PV din 13.9.2018.


15. Componența grupurilor politice

Grupul EFDD a comunicat Președintelui Parlamentului că Sophie Montel nu mai este membră a acestui grup cu efect de la 13 septembrie 2018. Ea face acum parte dintre deputații neafiliați.


16. Un plan de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (dezbatere)

Raport referitor la planul de acțiune european „O singură sănătate” (One Health) împotriva rezistenței la antimicrobiene (RAM) [2017/2254(INI)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Karin Kadenbach (A8-0257/2018)

Karin Kadenbach a prezentat raportul.

A intervenit Vytenis Povilas Andriukaitis (membru al Comisiei).

Au intervenit: Lieve Wierinck (raportoarea pentru aviz a Comisiei ITRE), Matt Carthy (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Renate Sommer, în numele Grupului PPE, Miriam Dalli, în numele Grupului S&D, Bolesław G. Piecha, în numele Grupului ECR, Jan Huitema, în numele Grupului ALDE, Martin Häusling, în numele Grupului Verts/ALE, Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Joëlle Mélin, în numele Grupului ENF, Diane James, neafiliată, Miroslav Mikolášik, Clara Eugenia Aguilera García, Thomas Waitz, John Stuart Agnew, Marcus Pretzell, Annie Schreijer-Pierik, Biljana Borzan, José Inácio Faria, Soledad Cabezón Ruiz și Alojz Peterle.

A PREZIDAT: Zdzisław KRASNODĘBSKI
Vicepreședinte

Au intervenit: Gilles Pargneaux și Nicola Caputo.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ricardo Serrão Santos și Notis Marias.

Au intervenit: Vytenis Povilas Andriukaitis și Karin Kadenbach.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.12 al PV din 13.9.2018.


17. Portalul digital unic ***I (dezbatere)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind înființarea unui portal digital unic pentru a furniza informații, proceduri, servicii de asistență și soluționare a problemelor și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 [COM(2017)0256 - C8-0141/2017 - 2017/0086(COD)] - Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor. Raportoare: Marlene Mizzi (A8-0054/2018)

Marlene Mizzi și-a prezentat raportul.

A intervenit Elżbieta Bieńkowska (membră a Comisiei).

Au intervenit: Othmar Karas, în numele Grupului PPE, Nicola Danti, în numele Grupului S&D, Ryszard Czarnecki, în numele Grupului ECR, Mylène Troszczynski, în numele Grupului ENF, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Maria Grapini, Eva Maydell, Michela Giuffrida și Bendt Bendtsen.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo și Notis Marias.

Au intervenit: Elżbieta Bieńkowska și Marlene Mizzi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.6 al PV din 13.9.2018.


18. Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE (dezbatere)

Raport referitor la Europa în mișcare: o agendă pentru viitorul mobilității în UE [2017/2257(INI)] - Comisia pentru transport și turism. Raportor: István Ujhelyi (A8-0241/2018)

István Ujhelyi și-a prezentat raportul.

A intervenit Violeta Bulc (membră a Comisiei).

Au intervenit: Damiano Zoffoli (raportorul pentru aviz al Comisiei ENVI), Luis de Grandes Pascual, în numele Grupului PPE, Brando Benifei, în numele Grupului S&D, Kosma Złotowski, în numele Grupului ECR, Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, Jakop Dalunde, în numele Grupului Verts/ALE, Tania González Peñas, în numele Grupului GUE/NGL, Daniela Aiuto, în numele Grupului EFDD, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Mark Demesmaeker, Izaskun Bilbao Barandica, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Peter Kouroumbashev, Ruža Tomašić, Henna Virkkunen, Nicola Caputo, Stanislav Polčák și Maria Grapini.

A intervenit în conformitate cu procedura „catch the eye“: Notis Marias.

Au intervenit: Violeta Bulc și István Ujhelyi.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.13 al PV din 13.9.2018.


19. Depunere de documente

Au fost depuse următoarele documente:

- Propunere de transfer de credite DEC 19/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0086/2018 - C8-0393/2018 - 2018/2221(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 20/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0087/2018 - C8-0400/2018 - 2018/2224(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite DEC 21/2018 - Secțiunea III - Comisia (N8-0088/2018 - C8-0401/2018 - 2018/2225(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite V/AB-10/C/18 - Curtea de Conturi (N8-0089/2018 - C8-0402/2018 - 2018/2226(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG

- Propunere de transfer de credite INF 2/2018 - Comitetul Regiunilor (N8-0090/2018 - C8-0403/2018 - 2018/2227(GBD))

retrimis

comisiei competente :

BUDG


20. Transferuri de credite și decizii bugetare

În conformitate cu articolul 27 alineatul 3 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să aprobe transferurile de credite ale Comisiei Europene DEC 17/2018 și DEC 18/2018 - secțiunea III - Comisia.

În conformitate cu articolul 25 din Regulamentul financiar, Comisia pentru bugete a hotărât să nu formuleze obiecțiuni privind transferurile de credite 1-INF/2018 și 2-INF/2018 - Curtea de Justiție.

În conformitate cu articolul 27 alineatul 4 din Regulamentul financiar, Consiliul Uniunii Europene a informat Autoritatea bugetară cu privire la aprobarea transferurilor de credite DEC 11/2018, DEC 12/2018, DEC 13/2018, DEC 14/2018, DEC 15/2018, DEC 16/2018, DEC 17/2018 și DEC 18/2018 - secțiunea III - Comisia.


21. Ordinea de zi a următoarei ședințe

A fost stabilită ordinea de zi a ședinței din ziua următoare (documentul „Ordinea de zi” PE 626.050/OJJE).


22. Ridicarea ședinței

Ședința a fost ridicată la 22.44.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Secretar General

Vicepreședinte


LISTĂ DE PREZENȚĂ

Prezenți

Adaktusson, Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Albiol Guzmán, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Ashworth, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balczó, Barekov, Bashir, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bergeron, Bettini, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Bours, Boutonnet, Bové, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullock, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corazza Bildt, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dohrmann, Dorfmann, D'Ornano, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ernst, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Faria, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fotyga, Fountoulis, Fox, Franz, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, de Graaff, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guoga, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Ivan, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Joulaud, Jurek, Juvin, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kalniete, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karski, Katainen, Kaufmann, Kefalogiannis, Kelam, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kudrycka, Kuhn, Kukan, Kumpula-Natri, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Loones, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, Łybacka, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Mélin, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Morvai, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicholson, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, Ní Riada, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Ożóg, Pabriks, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Palmer, Panzeri, Paolucci, Papadakis Demetris, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Patriciello, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salafranca Sánchez-Neyra, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Stanishev, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Thun und Hohenstein, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Toom, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ujhelyi, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Waitz, Wałęsa, Ward, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zagorakis, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Absenți motivat

Atkinson, Boştinaru, Crowley, Finch, Händel, Karlsson, Michel, Monteiro de Aguiar, Pietikäinen, Ponga, Tolić, Torres Martínez

Ultima actualizare: 12 iunie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate