Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 13. september 2018 - Strasbourg

2. Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengud ja ELi reaktsioon (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengud ja ELi reaktsioon

(2018/2847(RSP))

Arutelu toimus 10. septembril 2018 (10.9.2018 protokollipunkt 23).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Notis Maria ja Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—    Matthijs van Miltenburg fraktsiooni ALDE nimel Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec fraktsiooni Verts/ALE nimel Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis fraktsiooni S&D nimel Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ja Lola Sánchez Caldentey fraktsiooni GUE/NGL nimel Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis ja Elisabetta Gardini fraktsiooni PPE nimel Kreekas Atika piirkonnas Matis 2018. aasta juulis toimunud põlengute ja ELi reaktsiooni kohta (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.8.

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika