Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg

2. Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus(käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Neuvoston ja komission julkilausumat: Maastopalot Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja Euroopan unionin vastaus (2018/2847(RSP))

Keskustelu käytiin 10. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 10.9.2018, kohta 23).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Notis Maria ja Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018)

—    Matthijs van Miltenburg ALDE-ryhmän puolesta maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018)

—   Davor Škrlec Verts/ALE-ryhmän puolesta maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018)

—   Nikos Androulakis S&D-ryhmän puolesta maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018)

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas ja Lola Sánchez Caldentey GUE/NGL-ryhmän puolesta maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018)

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis ja Elisabetta Gardini PPE-ryhmän puolesta maastopaloista Matin kaupungissa Attikan alueella Kreikassa heinäkuussa 2018 ja EU:n vastauksesta (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.8.

Päivitetty viimeksi: 11. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö