Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 septembrie 2018 - Strasbourg

2. Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (propuneri de rezoluție depuse)

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (2018/2847(RSP))

Dezbaterea a avut loc la 10 septembrie 2018 (punctul 23 al PV din 10.9.2018).

Propuneri de rezoluție depuse, în temeiul articolului 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

—   Notis Maria și Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia și răspunsul UE (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—   Matthijs van Miltenburg, în numele Grupului ALDE, referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia și răspunsul UE (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis, în numele Grupului S&D, referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia și răspunsul UE (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas și Lola Sánchez Caldentey, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia și răspunsul UE (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis și Elisabetta Gardini, în numele Grupului PPE referitoare la incendiile din iulie 2018 din Mati, regiunea Attica, Grecia, și răspunsul UE (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Vot: punctul 10.8 al PV din 13.9.2018.

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018Aviz juridic - Politica de confidențialitate