Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 13. september 2018 - Strasbourg

2. Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (vloženi predlogi resolucij)

Izjavi Sveta in Komisije: Požari v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (2018/2847(RSP))

Razprava je potekala dne 10. septembra 2018 (točka 23 zapisnika z dne 10.9.2018).

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Notis Maria in Ruža Tomašić v imenu skupine ECR o požarih v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odzivu EU (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—   Matthijs van Miltenburg v imenu skupine ALDE o požarih v vasi Mati v grški regiji Atika julija 2018 in odzivu EU (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec v imenu skupine Verts/ALE o požarih v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odzivu EU (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis v imenu skupine S&D o požarih v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odziv EU (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas in Lola Sánchez Caldentey v imenu skupine GUE/NGL o požarih v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in o odzivu EU (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis in Elisabetta Gardini v imenu skupine PPE o požarih v Matiju v regiji Atika (Grčija) julija 2018 in odzivu EU (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Glasovanje: točka 10.8 zapisnika z dne 13.9.2018.

Zadnja posodobitev: 11. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov