Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

2. Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (ingivna resolutionsförslag)

Uttalanden av rådet och kommissionen: Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP))

Debatten hade ägt rum den10 september 2018 (punkt 23 i protokollet av den 10.9.2018).

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 123.2 i arbetsordningen):

—   Notis Maria och Ruža Tomašić, för ECR-gruppen, om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP)) (B8-0388/2018);

—   Matthijs van Miltenburg för ALDE-gruppen, om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP)) (B8-0390/2018);

—   Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen, om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP)) (B8-0391/2018);

—   Nikos Androulakis för S&D-gruppen, om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP)) (B8-0392/2018);

—   Sofia Sakorafa, Dimitrios Papadimoulis, Nikolaos Chountis, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas och Lola Sánchez Caldentey, för GUE/NGL-gruppen, om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP)) (B8-0393/2018);

—   Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Georgios Kyrtsos, Lambert van Nistelrooij, Theodoros Zagorakis och Elisabetta Gardini, för PPE-gruppen, om bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (2018/2847(RSP)) (B8-0394/2018).

Omröstning: punkt 10.8 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy