Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 13. září 2018 - Štrasburk

3. Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku: Hrozící demolice vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP))

Rozprava se konala dne 11. září 2018 (bod 19 zápisu ze dne 11.9.2018).

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Cristian Dan Preda za skupinu PPE o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor a Bodil Valero za skupinu Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato a Laura Agea o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl za skupinu ALDE o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock za skupinu ECR o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund a Linda McAvan za skupinu S&D o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez a Sofia Sakorafa za skupinu GUE/NGL o hrozící demolici vesnice Chán al-Ahmar a dalších beduínských vesnic (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Hlasování: bod 10.9 zápisu ze dne 13.9.2018.

Poslední aktualizace: 11. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí