Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 13. september 2018 - Strasbourg

3. Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise oht (esitatud resolutsiooni ettepanekud)

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise oht (2018/2849(RSP))

Arutelu toimus 11. septembril 2018 (11.9.2018 protokollipunkt 19).

Kodukorra artikli 123 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

—   Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor ja Bodil Valero fraktsiooni Verts/ALE nimel, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato ja Laura Agea Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl fraktsiooni ALDE nimel Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ja Linda McAvan fraktsiooni S&D nimel Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Sofia Sakorafa fraktsiooni GUE/NGL nimel Khan al-Ahmari ja teiste beduiinikülade lammutamise ohu kohta (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.9.

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika