Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg

3. Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)

Komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma: Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhka (2018/2849(RSP))

Keskustelu käytiin 11. syyskuuta 2018 (istunnon pöytäkirja 11.9.2018, kohta 19).

Työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti keskustelun päätteeksi käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset:

—   Cristian Dan Preda PPE-ryhmän puolesta Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018)

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor ja Bodil Valero Verts/ALE-ryhmän puolesta, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato ja Laura Agea, Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018)

—   Ivo Vajgl ALDE-ryhmän puolesta Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018)

—   Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018)

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ja Linda McAvan S&D-ryhmän puolesta Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018)

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ja Sofia Sakorafa GUE/NGL-ryhmän puolesta Khan al-Ahmarin ja muiden beduiinikylien purkamisuhasta (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.9.

Päivitetty viimeksi: 11. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö