Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. szeptember 13., Csütörtök - Strasbourg

3. Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye (benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok)

A Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének nyilatkozata: Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélye (2018/2849(RSP))

A vita időpontja: 2018. szeptember 11. (2018.9.11-i jegyzőkönyv, 19. pont )

A vita lezárásaként az eljárási szabályzat 123. cikkének (2) bekezdése alapján benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok:

—   Cristian Dan Preda, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor és Bodil Valero, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato és Laura Agea, Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund és Linda McAvan, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez és Sofia Sakorafa, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Khan al-Ahmar és más beduin falvak lerombolásának veszélyéről (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Szavazás: 2018.9.13-i jegyzőkönyv, 10.9. pont .

Utolsó frissítés: 2018. december 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat