Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

3. Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimas: Grėsmė, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)).

Diskusijos vyko 2018 m. rugsėjo 11 d. (2018 09 11 protokolo 19 punktas)

Pasiūlymai dėl rezoliucijų, pateikti po diskusijų pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį:

—   Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu – dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor ir Bodil Valero Verts/ALE frakcijos vardu, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato ir Laura Agea – dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl ALDE frakcijos vardu – dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock ECR frakcijos vardu – dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund ir Linda McAvan S&D frakcijos vardu – dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez ir Sofia Sakorafa GUE/NGL frakcijos vardu – dėl grėsmės, kad bus sugriautas Khan al-Ahmaras ir kiti beduinų kaimai (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.9 punktas.

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika