Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 13 september 2018 - Straatsburg

3. Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid: Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (2018/2849(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 11 september 2018 (punt 19 van de notulen van 11.9.2018)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Cristian Dan Preda, namens de PPE-Fractie, over Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor en Bodil Valero, namens de Verts/ALE-Fractie, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato en Laura Agea, over de dreigende sloop van Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie, over Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock, namens de ECR-Fractie, over de verklaring van de VV/HV – over Khan Al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die gesloopt dreigen te worden (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund en Linda McAvan, namens de S&D-Fractie, over Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez en Sofia Sakorafa, namens de GUE/NGL-Fractie, over de dreigende sloop van Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Stemming: punt 10.9 van de notulen van 13.9.2018.

Laatst bijgewerkt op: 11 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid