Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 13. september 2018 - Strasbourg

3. Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (vloženi predlogi resolucij)

Izjava podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko: Grožnja s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP))

Razprava je potekala dne 11. septembra 2018 (točka 19 zapisnika z dne 11.9.2018)

Vloženi predlogi resolucij, s katerimi se v skladu s členom 123(2) Poslovnika zaključi razprava:

—   Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP)) (B8-0383/2018);

—   Margrete Auken, Bart Staes, Molly Scott Cato, Ana Miranda, Keith Taylor in Bodil Valero v imenu skupine Verts/ALE, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato in Laura Agea o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP)) (B8-0384/2018);

—   Ivo Vajgl v imenu skupine ALDE o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP)) (B8-0385/2018);

—   Charles Tannock v imenu skupine ECR o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP)) (B8-0386/2018);

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund in Linda McAvan v imenu skupine S&D o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP)) (B8-0387/2018);

—   Neoklis Sylikiotis, Martina Anderson, Patrick Le Hyaric, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Ángela Vallina, Jiří Maštálka, Matt Carthy, Lynn Boylan, Liadh Ní Riada, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez in Sofia Sakorafa v imenu skupine GUE/NGL o grožnji s porušitvijo Khan Al Ahmarja in drugih beduinskih vasi (2018/2849(RSP)) (B8-0389/2018).

Glasovanje: točka 10.9 zapisnika z dne 13.9.2018.

Zadnja posodobitev: 11. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov