Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 13. september 2018 - Strasbourg

4.1. Opositsiooni esindavate parlamendiliikmete vahistamine Ugandas
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller ja Marietje Schaake tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Cristian Dan Preda fraktsiooni PPE nimel, Brando Benifei fraktsiooni S&D nimel ja Ignazio Corrao fraktsiooni EFDD nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Bogusław LIBERADZKI
asepresident

Sõna võtsid Jacques Colombier fraktsiooni ENF nimel ja Pavel Svoboda.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.1.

Viimane päevakajastamine: 17. september 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika