Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

4.1. Uganda, gripanden av parlamentariker från oppositionen
CRE

Resolutionsförslag B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller och Marietje Schaake redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Cristian Dan Preda för PPE-gruppen, Brando Benifei för S&D-gruppen, och Ignazio Corrao för EFDD-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Bogusław LIBERADZKI
Vice talman

Talare: Jacques Colombier för ENF-gruppen, och Pavel Svoboda.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.1 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 17 september 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy