Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 13. září 2018 - Štrasburk

4.2. Myanmar, zejména případ novinářů Wa Lonea a Ťjo Sou Ua
CRE

Návrhy usnesení B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly a Urmas Paet uvedli návrhy usnesení.

Vystoupili: Neena Gill za skupinu S&D, Younous Omarjee za skupinu GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri a Goffredo Maria Bettini.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: José Inácio Faria a Doru-Claudian Frunzulică.

Vystoupila Federica Mogherini (místopředsedkyně Komise, vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku).

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.2 zápisu ze dne 13.9.2018.

Poslední aktualizace: 17. září 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí