Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg

4.2. Mjanmarsko, najmä prípad novinárov Wa Lone a Kyaw Soe Oo
CRE

Návrhy uznesenia B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly a Urmas Paet uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Neena Gill v mene skupiny S&D, Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri a Goffredo Maria Bettini.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili José Inácio Faria a Doru-Claudian Frunzulică.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.2 zápisnice zo dňa 13.9.2018.

Posledná úprava: 17. septembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia