Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 13 september 2018 - Straatsburg

4.3. Cambodja, in het bijzonder de zaak van Kem Sokha
CRE

Ontwerpresoluties B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský en Petras Auštrevičius lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Csaba Sógor, namens de PPE-Fractie, Julie Ward, namens de S&D-Fractie, Ramon Tremosa i Balcells, namens de ALDE-Fractie, en Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk en Ignazio Corrao.

Het woord wordt gevoerd door Federica Mogherini (vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 13.9.2018.

(De vergadering wordt om 11.39 uur onderbroken in afwachting van de toespraak van Zoran Zaev, premier van de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.)

Laatst bijgewerkt op: 17 september 2018Juridische mededeling - Privacybeleid