Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 13 września 2018 r. - Strasburg

4.3. Kambodża, w szczególności sprawa Kem Sokhy
CRE

Projekty rezolucji B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský i Petras Auštrevičius przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Csaba Sógor w imieniu grupy PPE, Julie Ward w imieniu grupy S&D, Ramon Tremosa i Balcells w imieniu grupy ALDE i Angelo Ciocca w imieniu grupy ENF.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk i Ignazio Corrao.

Głos zabrała Federica Mogherini (wiceprzewodnicząca Komisji / wysoka przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 13.9.2018.

(Posiedzenie zostało zawieszone o godz. 11.39 w oczekiwaniu na wystąpienie premiera Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii Zorana Zaeva.)

Ostatnia aktualizacja: 17 września 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności