Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2128(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0268/2018

Ingivna texter :

A8-0268/2018

Debatter :

PV 13/09/2018 - 4
CRE 13/09/2018 - 4

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.14
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0356

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

4. Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (debatt)
CRE

Betänkande om genomförandet av förordning (EG) nr 1107/2009 om växtskyddsmedel [2017/2128(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Pavel Poc (A8-0268/2018)

Pavel Poc redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Peter Jahr (föredragande av yttrande från utskottet AGRI).

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Mairead McGuinness för PPE-gruppen, Karin Kadenbach för S&D-gruppen, Jan Huitema för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Molly Scott Cato, Martin Häusling för Verts/ALE-gruppen, Anja Hazekamp för GUE/NGL-gruppen, Mireille D'Ornano för EFDD-gruppen, Joëlle Mélin för ENF-gruppen, Angélique Delahaye, Eric Andrieu, Mark Demesmaeker, Frédérique Ries, Molly Scott Cato, Eleonora Forenza, Anthea McIntyre och Thomas Waitz.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Maria Grapini och Mairead McGuinness, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Thomas Waitz.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Pavel Poc.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.14 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy