Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/2008(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0267/2018

Внесени текстове :

A8-0267/2018

Разисквания :

PV 13/09/2018 - 5
CRE 13/09/2018 - 5

Гласувания :

PV 13/09/2018 - 10.15
CRE 13/09/2018 - 10.15
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0357

Протокол
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург

5. Разлики в качеството на някои продукти на единния пазар (разискване)
CRE

Доклад относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар [2018/2008(INI)] - Комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите. Докладчик: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová представи доклада.

Изказа се Biljana Borzan (докладчик по становището на комисията ENVI).

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията).

Изказаха се: Момчил Неков (докладчик по становището на комисията AGRI), Ivan Štefanec, от името на групата PPE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti, от името на групата S&D, Jana Žitňanská, от името на групата ECR, Dita Charanzová, от името на групата ALDE, Igor Šoltes, от името на групата Verts/ALE, Jiří Maštálka, от името на групата GUE/NGL, Marco Zullo, от името на групата EFDD, Mylène Troszczynski, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Andreas Schwab, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Ангел Джамбазки, Филиз Хюсменова, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Ева Майдел и Theodor Dumitru Stolojan.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu и Franc Bogovič.

Изказаха се: Vytenis Povilas Andriukaitis и Olga Sehnalová.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.15 от протокола от 13.9.2018 г.

Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност