Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2008(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0267/2018

Indgivne tekster :

A8-0267/2018

Forhandlinger :

PV 13/09/2018 - 5
CRE 13/09/2018 - 5

Afstemninger :

PV 13/09/2018 - 10.15
CRE 13/09/2018 - 10.15
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0357

Protokol
Torsdag den 13. september 2018 - Strasbourg

5. To forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked (forhandling)
CRE

Betænkning om to forskellige kvaliteter af produkter i det indre marked [2018/2008(INI)] - Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse. Ordfører: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová forelagde betænkningen.

Taler: Biljana Borzan (ordfører for udtalelse fra ENVI).

Taler: Vytenis Povilas Andriukaitis (medlem af Kommissionen).

Talere: Momchil Nekov (ordfører for udtalelse fra AGRI), Ivan Štefanec for PPE-Gruppen, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti for S&D-Gruppen, Jana Žitňanská for ECR-Gruppen, Dita Charanzová for ALDE-Gruppen, Igor Šoltes for Verts/ALE-Gruppen, Jiří Maštálka for GUE/NGL-Gruppen, Marco Zullo for EFDD-Gruppen, Mylène Troszczynski for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Andreas Schwab, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell og Theodor Dumitru Stolojan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu og Franc Bogovič.

Talere: Vytenis Povilas Andriukaitis og Olga Sehnalová.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.15 i protokollen af 13.9.2018.

Seneste opdatering: 11. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik