Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2008(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0267/2018

Teksty złożone :

A8-0267/2018

Debaty :

PV 13/09/2018 - 5
CRE 13/09/2018 - 5

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.15
CRE 13/09/2018 - 10.15
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0357

Protokół
Czwartek, 13 września 2018 r. - Strasburg

5. Podwójne normy jakości produktów na jednolitym rynku (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie podwójnych norm jakości produktów na jednolitym rynku [2018/2008(INI)] - Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów. Sprawozdawczyni: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Biljana Borzan (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej ENVI).

Głos zabrał Vytenis Povilas Andriukaitis (członek Komisji).

Głos zabrali: Momchil Nekov (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Ivan Štefanec w imieniu grupy PPE, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Doru-Claudiana Frunzulică, Nicola Danti w imieniu grupy S&D, Jana Žitňanská w imieniu grupy ECR, Dita Charanzová w imieniu grupy ALDE, Igor Šoltes w imieniu grupy Verts/ALE, Jiří Maštálka w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Mylène Troszczynski w imieniu grupy ENF, Dobromir Sośnierz niezrzeszony, Andreas Schwab, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Różę Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell i Theodor Dumitru Stolojan.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu i Franc Bogovič.

Głos zabrali: Vytenis Povilas Andriukaitis i Olga Sehnalová.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.15 protokołu z dnia 13.9.2018.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności