Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2008(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0267/2018

Ingivna texter :

A8-0267/2018

Debatter :

PV 13/09/2018 - 5
CRE 13/09/2018 - 5

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.15
CRE 13/09/2018 - 10.15
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0357

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

5. Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (debatt)
CRE

Betänkande om olika kvalitet på produkter på den inre marknaden [2018/2008(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Olga Sehnalová (A8-0267/2018)

Olga Sehnalová redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Biljana Borzan (föredragande av yttrande från utskottet ENVI).

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis (ledamot av kommissionen).

Talare: Momchil Nekov (föredragande av yttrande från utskottet AGRI), Ivan Štefanec för PPE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Doru-Claudian Frunzulică, Nicola Danti för S&D-gruppen, Jana Žitňanská för ECR-gruppen, Dita Charanzová för ALDE-gruppen, Igor Šoltes för Verts/ALE-gruppen, Jiří Maštálka för GUE/NGL-gruppen, Marco Zullo för EFDD-gruppen, Mylène Troszczynski för ENF-gruppen, Dobromir Sośnierz, grupplös, Andreas Schwab, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Eric Andrieu, Angel Dzhambazki, Filiz Hyusmenova, Bronis Ropė, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Christel Schaldemose, Inese Vaidere, Eva Maydell och Theodor Dumitru Stolojan.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Norbert Erdős, Maria Grapini, Notis Marias, Georgios Epitideios, Michaela Šojdrová, Doru-Claudian Frunzulică, Dubravka Šuica, Mihai Ţurcanu och Franc Bogovič.

Talare: Vytenis Povilas Andriukaitis och Olga Sehnalová.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.15 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy