Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 13. september 2018 - Strasbourg

6.2. Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo
CRE

Forslag til beslutning B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly og Urmas Paet forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Neena Gill for S&D-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri og Goffredo Maria Bettini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria og Doru-Claudian Frunzulică.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 13.9.2018.

Seneste opdatering: 11. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik