Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Neljapäev, 13. september 2018 - Strasbourg

6.2. Myanmar ja ajakirjanike Wa Lone ja Kyaw Soe Oo juhtum
CRE

Resolutsiooni ettepanekud B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly ja Urmas Paet tutvustasid resolutsiooni ettepanekuid.

Sõna võtsid Neena Gill fraktsiooni S&D nimel, Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri ja Goffredo Maria Bettini.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Inácio Faria ja Doru-Claudian Frunzulică.

Sõna võttis Federica Mogherini (komisjoni asepresident ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 13.9.2018 protokollipunkt 10.2.

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2018Õigusteave - Privaatsuspoliitika