Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 13. syyskuuta 2018 - Strasbourg

6.2. Myanmar ja erityisesti toimittajien Wa Lone ja Kyaw Soe Oo tapaus
CRE

Päätöslauselmaesitykset B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly ja Urmas Paet esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Neena Gill S&D-ryhmän puolesta, Younous Omarjee GUE/NGL-ryhmän puolesta, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri ja Goffredo Maria Bettini.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: José Inácio Faria ja Doru-Claudian Frunzulică.

Federica Mogherini (komission varapuheenjohtaja / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 13.9.2018, kohta 10.2.

Päivitetty viimeksi: 11. joulukuuta 2018Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö