Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

6.2. Burma/Myanmar, särskilt fallet med journalisterna Wa Lone och Kyaw Soe Oo
CRE

Resolutionsförslag B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly och Urmas Paet redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Neena Gill för S&D-gruppen, Younous Omarjee för GUE/NGL-gruppen, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri och Goffredo Maria Bettini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: José Inácio Faria och Doru-Claudian Frunzulică.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.2 i protokollet av den 13.9.2018.

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy