Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg

6.3. Kambodža, najmä prípad Kema Sokhu
CRE

Návrhy uznesenia B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský a Petras Auštrevičius uviedli návrhy uznesení.

Vystúpili títo poslanci: Csaba Sógor v mene skupiny PPE, Julie Ward v mene skupiny S&D, Ramon Tremosa i Balcells v mene skupiny ALDE a Angelo Ciocca v mene skupiny ENF.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk a Ignazio Corrao.

V rozprave vystúpila Federica Mogherini (podpredsedníčka Komisie/vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 13.9.2018.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.39 h v očakávaní prejavu Zorana Zaeva, predsedu vlády Bývalej juhoslovanskej republiky Macedónsko.)

Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia