Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

6.3. Kambodja, särskilt fallet Kem Sokha
CRE

Resolutionsförslag B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský och Petras Auštrevičius redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Csaba Sógor för PPE-gruppen, Julie Ward för S&D-gruppen, Ramon Tremosa i Balcells för ALDE-gruppen, och Angelo Ciocca för ENF-gruppen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk och Ignazio Corrao.

Talare: Federica Mogherini (vice ordförande för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 10.3 i protokollet av den 13.9.2018.

(Sammanträdet avbröts tillfälligt kl 11.39 i avvaktan på talet av Zoran Zaev, f.d. jugoslaviska republiken Makedoniens premiärminister.)

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy