Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 13. september 2018 - Strasbourg

6. Forhandling om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (forhandling)

(Emner og forslagsstillere, se punkt 2 i protokollen af 12.9.2018).


6.1. Uganda, arrestationer af parlamentarikere tilhørende oppositionen

Forslag til beslutning B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller og Marietje Schaake forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Cristian Dan Preda for PPE-Gruppen, Brando Benifei for S&D-Gruppen, og Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen.

FORSÆDE: Bogusław LIBERADZKI
næstformand

Talere: Jacques Colombier for ENF-Gruppen, og Pavel Svoboda.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly og Doru-Claudian Frunzulică.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.1 i protokollen af 13.9.2018.


6.2. Myanmar, især sagerne om journalisterne Wa Lone og Kyaw Soe Oo

Forslag til beslutning B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly og Urmas Paet forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Neena Gill for S&D-Gruppen, Younous Omarjee for GUE/NGL-Gruppen, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri og Goffredo Maria Bettini.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Inácio Faria og Doru-Claudian Frunzulică.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.2 i protokollen af 13.9.2018.


6.3. Cambodja, især sagen om Kem Sokha

Forslag til beslutning B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský og Petras Auštrevičius forelagde beslutningsforslagene.

Talere: Csaba Sógor for PPE-Gruppen, Julie Ward for S&D-Gruppen, Ramon Tremosa i Balcells for ALDE-Gruppen, og Angelo Ciocca for ENF-Gruppen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk og Ignazio Corrao.

Taler: Federica Mogherini (næstformand i Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 13.9.2018.

(Mødet udsat kl. 11.39 i afventning af talen ved Zoran Zaev, premierminister for den tidligere jugoslaviske republik Makedonien.)

Seneste opdatering: 11. december 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik