Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Ketvirtadienis, 2018 m. rugsėjo 13 d. - Strasbūras

6. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (diskusijos)

(Pasiūlymų dėl rezoliucijų pavadinimai ir autoriai: 2018 09 12 protokolo 2 punktas)


6.1. Uganda: opozicijai priklausančių parlamento narių areštas

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller ir Marietje Schaake pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Cristian Dan Preda PPE frakcijos vardu, Brando Benifei S&D frakcijos vardu, ir Ignazio Corrao EFDD frakcijos vardu.

PIRMININKAVO: Bogusław LIBERADZKI
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Jacques Colombier ENF frakcijos vardu ir Pavel Svoboda.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.1 punktas


6.2. Mianmaras, visų pirma žurnalistų Wa Lone ir Kyaw Soe Oo atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly ir Urmas Paet pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Neena Gill S&D frakcijos vardu, Younous Omarjee GUE/NGL frakcijos vardu, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri ir Goffredo Maria Bettini.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: José Inácio Faria ir Doru-Claudian Frunzulică.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.2 punktas


6.3. Kambodža, visų pirma Kemo Sokhos atvejis

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský ir Petras Auštrevičius pristatė pasiūlymus dėl rezoliucijų.

Kalbėjo: Csaba Sógor PPE frakcijos vardu, Julie Ward S&D frakcijos vardu, Ramon Tremosa i Balcells ALDE frakcijos vardu ir Angelo Ciocca ENF frakcijos vardu.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk ir Ignazio Corrao.

Kalbėjo Federica Mogherini (Komisijos pirmininko pavaduotoja ir Sąjungos vyriausioji įgaliotinė).

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 09 13 protokolo 10.3 punktas

(Posėdis sustabdytas 11.39 val. iki buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos Ministro Pirmininko Zorano Zaevo kalbos.)

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 11 d.Teisinė informacija - Privatumo politika