Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2018. gada 13. septembris - Strasbūra

6. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un autori — 12.9.2018. protokola 2. punkts.)


6.1. Uganda, opozīcijā esošo parlamenta deputātu arests

Rezolūciju priekšlikumi B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP)).

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller un Marietje Schaake iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Cristian Dan Preda PPE grupas vārdā, Brando Benifei S&D grupas vārdā un Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā.

SĒDI VADA: Bogusław LIBERADZKI
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Jacques Colombier ENF grupas vārdā un Pavel Svoboda.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.1. punkts.


6.2. Mjanma, jo īpaši žurnālistu Wa Lone un Kyaw Soe Oo lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP)).

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly un Urmas Paet iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Neena Gill S&D grupas vārdā, Younous Omarjee GUE/NGL grupas vārdā, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri un Goffredo Maria Bettini.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās José Inácio Faria un Doru-Claudian Frunzulică.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.2. punkts.


6.3. Kambodža, jo īpaši Kem Sokha lieta

Rezolūciju priekšlikumi B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP)).

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský un Petras Auštrevičius iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Csaba Sógor PPE grupas vārdā, Julie Ward S&D grupas vārdā, Ramon Tremosa i Balcells ALDE grupas vārdā un Angelo Ciocca ENF grupas vārdā.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk un Ignazio Corrao.

Uzstājās Federica Mogherini (Komisijas priekšsēdētāja vietniece / Savienības augstā pārstāve ārlietās un drošības politikas jautājumos).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 13.9.2018. protokola 10.3. punkts.

(Sēde tika pārtraukta plkst. 11.39 līdz Bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas premjerministra Zoran Zaev runas sākumam.)

Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 11. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika