Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Četrtek, 13. september 2018 - Strasbourg

6. Razprava o primerih kršitev človekovih pravic, demokracije in načela pravne države (razprava)

(Za naslove in avtorje predlogov resolucij glej točka 2 zapisnika z dne 12.9.2018)


6.1. Uganda, aretacija opozicijskih poslancev

predlogi resolucij B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018, B8-0378/2018 (2018/2840(RSP))

Charles Tannock, Maria Heubuch, Cécile Kashetu Kyenge, Lola Sánchez Caldentey, Joachim Zeller in Marietje Schaake so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Cristian Dan Preda v imenu skupine PPE, Brando Benifei v imenu skupine S&D, in Ignazio Corrao v imenu skupine EFDD.

PREDSEDSTVO: Bogusław LIBERADZKI
podpredsednik

Govorila sta Jacques Colombier v imenu skupine ENF, in Pavel Svoboda.

Po postopku "catch the eye" so govorili José Inácio Faria, Juan Fernando López Aguilar, Seán Kelly in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.1 zapisnika z dne 13.9.2018.


6.2. Mjanmar, zlasti primer novinarjev Va Lona in Kjo Sou Uja

predlogi resolucij B8-0371/2018, B8-0374/2018, B8-0376/2018, B8-0379/2018, B8-0380/2018, B8-0381/2018, B8-0382/2018 (2018/2841(RSP))

Barbara Lochbihler, Sajjad Karim, Soraya Post, Ignazio Corrao, Miguel Urbán Crespo, Seán Kelly in Urmas Paet so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Neena Gill v imenu skupine S&D, Younous Omarjee v imenu skupine GUE/NGL, Wajid Khan, Pier Antonio Panzeri in Goffredo Maria Bettini.

Po postopku "catch the eye" sta govorila José Inácio Faria in Doru-Claudian Frunzulică.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.2 zapisnika z dne 13.9.2018.


6.3. Kambodža, zlasti primer Kem Sokhe

predlogi resolucij B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018, B8-0377/2018 (2018/2842(RSP))

Mark Demesmaeker, Barbara Lochbihler, Josef Weidenholzer, Marie-Christine Vergiat, Tomáš Zdechovský in Petras Auštrevičius so predstavili predloge resolucij.

Govorili so Csaba Sógor v imenu skupine PPE, Julie Ward v imenu skupine S&D, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE, in Angelo Ciocca v imenu skupine ENF.

Po postopku "catch the eye" so govorili Krzysztof Hetman, Javier Nart, Fabio Massimo Castaldo, José Inácio Faria, Ilhan Kyuchyuk in Ignazio Corrao.

Govorila je Federica Mogherini (podpredsednica Komisije in visoka predstavnica Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko).

Razprava se je zaključila.

Glasovanje: točka 10.3 zapisnika z dne 13.9.2018.

(Seja je bila prekinjena ob 11.39 v pričakovanju govora Zorana Zaeva, predsednika vlade nekdanje jugoslovanske republike Makedonije.)

Zadnja posodobitev: 11. december 2018Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov