Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2840(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0364/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2018 - 10.1

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0344

Jegyzőkönyv
2018. szeptember 13., Csütörtök - Strasbourg

10.1. Uganda, ellenzéki parlamenti képviselők letartóztatása (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 és B8-0378/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0364/2018

(amely a B8-0364/2018, B8-0365/2018, B8-0367/2018, B8-0368/2018, B8-0372/2018 és B8-0378/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Joachim Zeller, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Tomáš Zdechovský, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Željana Zovko, Romana Tomc, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, Milan Zver, László Tőkés és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Soraya Post és Norbert Neuser, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Karol Karski, Charles Tannock, Monica Macovei, Branislav Škripek, Ruža Tomašić és Pirkko Ruohonen-Lerner, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Marietje Schaake, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Nadja Hirsch, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Ilhan Kyuchyuk, Patricia Lalonde, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—    Lola Sánchez Caldentey, Merja Kyllönen, Marie-Christine Vergiat, Patrick Le Hyaric, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez, Barbara Spinelli és Miguel Urbán Crespo, a GUE/NGL képviselőcsoport nevében;

—   Pascal Durand, Maria Heubuch és Bodil Valero, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

—   Ignazio Corrao, Piernicola Pedicini és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0344)

Utolsó frissítés: 2018. december 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat