Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2018/2842(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B8-0366/2018

Rozpravy :

Hlasování :

PV 13/09/2018 - 10.3

Přijaté texty :

P8_TA(2018)0346

Zápis
Čtvrtek, 13. září 2018 - Štrasburk

10.3. Kambodža, zejména případ Kema Sokhy (hlasování)

Návrhy usnesení B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 a B8-0377/2018

(požaduje se prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 3)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B8-0366/2018

(nahrazující B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 a B8-0377/2018):

předložen těmito poslanci:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver a Inese Vaidere za skupinu PPE;

—   Elena Valenciano, Soraya Post a David Martin za skupinu S&D;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner a Charles Tannock za skupinu ECR;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans a Cecilia Wikström za skupinu ALDE;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun a Pascal Durand za skupinu Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao a Fabio Massimo Castaldo za skupinu EFDD.

přijat (P8_TA(2018)0346)

(Návrh usnesení B8-0373/2018 se nebere v potaz.)

Poslední aktualizace: 11. prosince 2018Právní upozornění - Ochrana soukromí