Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/2842(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :

Előterjesztett szövegek :

RC-B8-0366/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/09/2018 - 10.3

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2018)0346

Jegyzőkönyv
2018. szeptember 13., Csütörtök - Strasbourg

10.3. Kambodzsa, nevezetesen Kem Sokha ügye (szavazás)

Állásfoglalási indítványok: B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0373/2018, B8-0375/2018 és B8-0377/2018

(Egyszerű többség szükséges.)
(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

KÖZÖS ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY: RC-B8-0366/2018

(amely a B8-0366/2018, B8-0369/2018, B8-0370/2018, B8-0375/2018 és B8-0377/2018 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

—   Cristian Dan Preda, Tomáš Zdechovský, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jaromír Štětina, Laima Liucija Andrikienė, Krzysztof Hetman, Eduard Kukan, Patricija Šulin, Marijana Petir, Tunne Kelam, Elisabetta Gardini, Roberta Metsola, Csaba Sógor, Romana Tomc, Željana Zovko, Ramona Nicole Mănescu, Cristian-Silviu Buşoi, Giovanni La Via, Pavel Svoboda, Ivan Štefanec, Bogdan Brunon Wenta, József Nagy, Adam Szejnfeld, Stanislav Polčák, Tadeusz Zwiefka, Michaela Šojdrová, Joachim Zeller, Sandra Kalniete, Francis Zammit Dimech, David McAllister, Seán Kelly, Ivana Maletić, Deirdre Clune, Dubravka Šuica, Andrey Kovatchev, Anna Záborská, László Tőkés, Milan Zver és Inese Vaidere, a PPE képviselőcsoport nevében;

—   Elena Valenciano, Soraya Post és David Martin, az S&D képviselőcsoport nevében;

—   Karol Karski, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská, Jan Zahradil, Monica Macovei, Branislav Škripek, Raffaele Fitto, Pirkko Ruohonen-Lerner és Charles Tannock, az ECR képviselőcsoport nevében;

—   Ramon Tremosa i Balcells, Petras Auštrevičius, Javier Nart, Ilhan Kyuchyuk, Izaskun Bilbao Barandica, Valentinas Mazuronis, Marietje Schaake, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Gérard Deprez, Martina Dlabajová, Filiz Hyusmenova, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Patricia Lalonde, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jozo Radoš, Frédérique Ries, Robert Rochefort, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Hilde Vautmans és Cecilia Wikström, az ALDE képviselőcsoport nevében;

—   Barbara Lochbihler, Ernest Urtasun és Pascal Durand, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében;

—   Ignazio Corrao és Fabio Massimo Castaldo, az EFDD képviselőcsoport nevében.

Elfogadva. (P8_TA(2018)0346)

(A B8-0373/2018 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Utolsó frissítés: 2018. december 11.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat