Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/0002(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0313/2017

Ingivna texter :

A8-0313/2017

Debatter :

PV 12/09/2018 - 13
CRE 12/09/2018 - 13

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2018)0348

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

10.5. Skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer och det fria flödet av sådana uppgifter ***I (omröstning)

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ, kontor och byråer, om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG [COM(2017)0008 - C8-0008/2017 - 2017/0002(COD)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Cornelia Ernst (A8-0313/2017)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG SAMT ÄNDRINGSFÖRSLAG

PRELIMINÄR ÖVERENSKOMMELSE och KOMMISSIONENS UTTALANDEN

Godkändes (P8_TA(2018)0348)

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy