Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2847(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0388/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.8
CRE 13/09/2018 - 10.7

Antagna texter :

P8_TA(2018)0350

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

10.8. Bränderna i Mati i den grekiska regionen Attika i juli 2018 och EU:s reaktion (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den13 september 2018 (punkt 2 i protokollet av den 13.9.2018)

Resolutionsförslag B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 och B8-0394/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 8)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0388/2018

(ersätter B8-0388/2018, B8-0390/2018, B8-0391/2018, B8-0392/2018, B8-0393/2018 och B8-0394/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Maria Spyraki, Lambert van Nistelrooij, Elisabetta Gardini, Manolis Kefalogiannis, Georgios Kyrtsos, Elissavet Vozemberg-Vrionidi och Theodoros Zagorakis, för PPE-gruppen;

—   Nikos Androulakis, Eva Kaili, Miltiadis Kyrkos, Giorgos Grammatikakis, Demetris Papadakis, Constanze Krehl och Miriam Dalli, för S&D-gruppen;

—   Ruža Tomašić och Notis Marias, för ECR-gruppen;

—   Matthijs van Miltenburg, för ALDE-gruppen;

—   Sofia Sakorafa, Nikolaos Chountis, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Patrick Le Hyaric, Merja Kyllönen, Marisa Matias, Maria Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan, Martina Michels och Gabriele Zimmer, för GUE/NGL-gruppen;

—   Davor Škrlec för Verts/ALE-gruppen;

—   Piernicola Pedicini och Rosa D’Amato, för EFDD-gruppen.

Antogs (P8_TA(2018)0350)

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy