Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/2849(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B8-0384/2018

Debatten :

Stemmingen :

PV 13/09/2018 - 10.9

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0351

Notulen
Donderdag 13 september 2018 - Straatsburg

10.9. Khan al-Ahmar en andere bedoeïenendorpen die met sloop bedreigd worden (stemming)

De ontwerpresoluties zijn aangekondigd op13 september 2018 (punt 3 van de notulen van 13.9.2018)

Ontwerpresoluties B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 en B8-0389/2018

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 9)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B8-0384/2018

(ter vervanging van B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 en B8-0389/2018):

ingediend door de volgende leden:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund en Linda McAvan, namens de S&D-Fractie;

—   Ivo Vajgl, namens de ALDE-Fractie;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis en Takis Hadjigeorgiou, namens de GUE/NGL-Fractie;

—   Tamás Meszerics en Margrete Auken, namens de Verts/ALE-Fractie;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato en Laura Agea.

Aangenomen (P8_TA(2018)0351)

(Ontwerpresoluties B8-0383/2018 en B8-0386/2018 komen te vervallen.)

Laatst bijgewerkt op: 11 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid