Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2018/2849(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B8-0384/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/09/2018 - 10.9

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0351

Protokół
Czwartek, 13 września 2018 r. - Strasburg

10.9. Groźba zniszczenia Chan el Ahmar oraz innych osad beduińskich (głosowanie)

Projekty rezolucji zostały ogłoszone dnia13 września 2018 r. (pkt 6 protokołu z dnia 13.9.2018)

Projekty rezolucji B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 i B8-0389/2018

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 9)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B8-0384/2018

(zastępujący B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 i B8-0389/2018):

złożony przez następujących posłów:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund i Linda McAvan w imieniu grupy S&D;

—   Ivo Vajgl w imieniu grupy ALDE;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis i Takis Hadjigeorgiou w imieniu grupy GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics i Margrete Auken w imieniu grupy Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato i Laura Agea.

Przyjęto (P8_TA(2018)0351)

(Projekty rezolucji B8-0383/2018 i B8-0386/2018 stały się bezprzedmiotowe.)

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności