Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/2849(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B8-0384/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/09/2018 - 10.9

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0351

Proces-verbal
Joi, 13 septembrie 2018 - Strasbourg

10.9. Amenințarea de demolare a Khan al-Ahmar și a altor sate beduine (vot)

Propuneri de rezoluție anunțate la 13 septembrie 2018 (punctul 3 al PV din 13.9.2018)

Propuneri de rezoluții B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 și B8-0389/2018

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 9)

PROPUNERE COMUNĂ DE REZOLUȚIE RC-B8-0384/2018

(care înlocuiește B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 și B8-0389/2018):

depusă de următorii deputați:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund și Linda McAvan, în numele Grupului S&D;

—   Ivo Vajgl, în numele Grupului ALDE;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis și Takis Hadjigeorgiou, în numele Grupului GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics și Margrete Auken, în numele Grupului Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato și Laura Agea.

Adoptat (P8_TA(2018)0351)

(Propunerile de rezoluții B8-0383/2018 și B8-0386/2018 au devenit caduce.)

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate