Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2018/2849(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B8-0384/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/09/2018 - 10.9

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0351

Zápisnica
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg

10.9. Riziko zbúrania al-Chán al-Ahmar a ďalších beduínskych dedín (hlasovanie)

Návrhy uznesení boli oznámené dňa 13. septembra 2018 (bod 3 zápisnice zo dňa 13.9.2018)

Návrhy uznesenia B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 a B8-0389/2018

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 9)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B8-0384/2018

(nahrádzajúci B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 a B8-0389/2018):

podaný týmito poslancami:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund a Linda McAvan v mene skupiny S&D;

—   Ivo Vajgl, v mene skupiny ALDE;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis a Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL;

—   Tamás Meszerics a Margrete Auken v mene skupiny Verts/ALE;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato a Laura Agea.

Prijatý (P8_TA(2018)0351)

(Návrhy uznesenia B8-0383/2018 a B8-0386/2018 sa stali bezpredmetnými.)

Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia