Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/2849(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B8-0384/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/09/2018 - 10.9

Antagna texter :

P8_TA(2018)0351

Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

10.9. Hotet om rivning av Khan al-Ahmar och andra beduinbyar (omröstning)

Resolutionsförslagen tillkännagavs den13 september 2018 (punkt 3 i protokollet av den 13.9.2018)

Resolutionsförslag B8-0383/2018, B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0386/2018, B8-0387/2018 och B8-0389/2018

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 9)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B8-0384/2018

(ersätter B8-0384/2018, B8-0385/2018, B8-0387/2018 och B8-0389/2018):

inlämnat av följande ledamöter:

—   Elena Valenciano, Soraya Post, Arne Lietz, Knut Fleckenstein, Pier Antonio Panzeri, Eugen Freund och Linda McAvan, för S&D-gruppen;

—   Ivo Vajgl, för ALDE-gruppen;

—   Martina Anderson, Martina Michels, Merja Kyllönen, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis och Takis Hadjigeorgiou, för GUE/NGL-gruppen;

—   Tamás Meszerics och Margrete Auken, för Verts/ALE-gruppen;

—   Ignazio Corrao, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D’Amato och Laura Agea.

Antogs (P8_TA(2018)0351)

(Resolutionsförslagen B8-0383/2018 och B8-0386/2018 bortföll.)

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy