Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 13 września 2018 r. - Strasburg

11. Wyjaśnienia dotyczące głosowania

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu:

Pisemne wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu, złożone zgodnie z art. 183 Regulaminu, figurują na stronach internetowych przeznaczonych dla posłów na portalu Parlamentu.

Ustne wyjaśnienia dotyczące głosowania:

Sprawozdanie Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Sprawozdanie Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic, Lucy Anderson

Sprawozdanie Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa, Stanislav Polčák

Sprawozdanie Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa, Anna Záborská

Sprawozdanie István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Sprawozdanie Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová, Bolesław G. Piecha

Sprawozdanie Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Monika Smolková.

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2018Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności