Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Joi, 13 septembrie 2018 - Strasbourg

11. Explicații privind votul

Explicații scrise privind votul:

Explicațiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 183 din Regulamentul de procedură, figurează pe paginile web ale deputaților de pe site-ul Parlamentului.

Explicații orale privind votul:

Raport Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Raport Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic, Lucy Anderson

Raport Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa, Stanislav Polčák

Raport Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa, Anna Záborská

Raport István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Raport Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová, Bolesław G. Piecha

Raport Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Monika Smolková.

Ultima actualizare: 11 decembrie 2018Notă juridică - Politica de confidențialitate