Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 13. septembra 2018 - Štrasburg

11. Vysvetlenia hlasovania

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania v zmysle článku 183 rokovacieho poriadku sa nachádzajú na stránkach vyhradených pre poslancov na internetovej stránke Parlamentu.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Správa: Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic, Lucy Anderson

Správa: Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa, Stanislav Polčák

Správa: Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa, Anna Záborská

Správa: István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Správa: Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová, Bolesław G. Piecha

Správa: Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová, Monika Smolková.

Posledná úprava: 11. decembra 2018Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia