Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 13 september 2018 - Strasbourg

11. Röstförklaringar

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 183 i arbetsordningen återfinns på ledamöternas sidor på parlamentets webbplats.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande Cornelia Ernst - A8-0313/2017
Seán Kelly

Betänkande Marlene Mizzi - A8-0054/2018
Jasenko Selimovic och Lucy Anderson

Betänkande Mark Demesmaeker - A8-0262/2018
Michaela Šojdrová, Miapetra Kumpula-Natri, Urszula Krupa och Stanislav Polčák

Betänkande Karin Kadenbach - A8-0257/2018
Urszula Krupa och Anna Záborská

Betänkande István Ujhelyi - A8-0241/2018
Seán Kelly

Betänkande Pavel Poc - A8-0268/2018
Michaela Šojdrová och Bolesław G. Piecha

Betänkande Olga Sehnalová - A8-0267/2018
Norbert Erdős, Michaela Šojdrová och Monika Smolková.

Senaste uppdatering: 11 december 2018Rättsligt meddelande - Integritetspolicy