Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 13 september 2018 - Straatsburg

12. Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag

De rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag staan op Europarl, "Plenaire vergadering", "Stemmingen", "Uitslag van de stemming" (Uitslag van de hoofdelijke stemming) en in de gedrukte versie van de bijlage "Uitslag van de hoofdelijke stemmingen".

De elektronische versie op Europarl zal regelmatig tot uiterlijk twee weken na de dag van stemming worden bijgewerkt.

Na het verstrijken van deze termijn zal de lijst van rectificaties stemgedrag/voorgenomen stemgedrag worden gesloten met het oog op vertaling en publicatie in het Publicatieblad.

(De vergadering wordt om 12.52 uur onderbroken.)

VOORZITTER: Rainer WIELAND
Ondervoorzitter

Laatst bijgewerkt op: 11 december 2018Juridische mededeling - Privacybeleid