Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 13 септември 2018 г. - Страсбург

16. Запитвания, последвани от разисквания (разискване)
CRE

Признаване на Деня на Европа като официален празник, целящ утвърждаване на ценностите на ЕС

Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания (G-000006/2018), от Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE, към Комисията: Признаване на Деня на Европа като официален празник, целящ утвърждаване на ценностите на ЕС (B8-0038/2018)

Ivan Jakovčić разви въпроса.

Vytenis Povilas Andriukaitis (член на Комисията) отговори на въпроса.

Изказаха се: Seán Kelly, от името на групата PPE, Andrejs Mamikins, от името на групата S&D, Urszula Krupa, от името на групата ECR, André Elissen, от името на групата ENF, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Ivan Jakovčić (председателят направи някои разяснения след изказването на André Elissen), André Elissen, за да поясни своето изказване, и Seán Kelly, за да направи процедурно предложене (председателят направи някои разяснения).

Изказа се Vytenis Povilas Andriukaitis.

Разискването приключи.

Последно осъвременяване: 11 декември 2018 г.Правна информация - Политика за поверителност